Có bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ nhắn tin cho ba mẹ của mình rằng "Tết này con không về?" và phản ứng của các bậc phụ huynh lúc ấy sẽ ra sao?

 
Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 2.

Đi đâu cũng được, miễn là tiền nong tự lo!

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 3.

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 4.

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 5.

Cẩn thận bố mày đốt nhà!

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 6.

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 7.

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 8.

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 9.

Chỉ cần giấu bố, tiền nong thế nào mẹ cũng lo xong!

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 10.

Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu bạn nhắn tin: Tết này con không về? - Ảnh 11.

Chia sẻ

Bình luận