Cũng rong rẽo khắp nẻo đường Tây Nguyên để ngắm phong cảnh nước Việt đẹp nên thơ với những con người hồn hậu cùng nụ cười đầy thân thiện. Rời Buôn Mê - đổ xuôi theo dốc đèo quốc lộ 27, những khung cảnh nên thơ của đất Việt dần hiện ra quyến rũ theo chừng chặn đường đèo.

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 1

Chào Ban Mê!

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 2

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 3

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 4

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 5

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 6

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 7

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 8

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 9

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 10

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 11

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 12

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 13

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 14

Tới đây thấy lúa vàng đang chín
Dừng lại nhìn thôn xa khói bay
Không biết nhà ai đang nấu rượu
Thoang thoảng hương mùa đã muốn say (VHĐ)


Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 15

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 16

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 17


Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 18

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 19

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 20

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 21

Hồ LAK nhìn từ QL 27, gần thị trấn Liên Sơn

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 22

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 23

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 24

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 25
Rừng núi LAK


Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 26
Trên đèo Liên Sơn kết bạn bốn phương trời!

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 27

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 28

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 29

Đường Sơn Quán dưới chân đèo Đak Nuê

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 30

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 31

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 32

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 33

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 34
Sông hồ Krong No

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 35

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 36

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 37

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 38

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 39

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 40

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 41

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 42

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 43

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 44

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 45

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 46

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 47
Cầu ranh giới Daklak - Lâm Đồng

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 48
Tự chộp... Xem dung nhan ấy bi chừ ra ren!

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 49

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 50

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 51

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 52

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 53

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 54Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 55

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 56

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 57

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 58

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 59
Bước chân đi tìm chữ!

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 60
Hoa rừng

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 61

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 62
Các em bước... bước xa dần tôi


Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 63

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 64
Về đâu đó... Ven theo triền núi cao cao

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 65

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 66
Sói cũng xuống thôi! Chào KrongNo

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 67

Hình ảnh Ngất ngây cảnh đẹp của những nẻo đường Tây Nguyên số 68
Chân đèo Chuối Dam Rong

Nguồn : tinmoi

Chia sẻ

Bình luận