Sắp tới là kỳ thực tập của sinh viên năm 3 và năm 4 các trường Đại học, Cao đẳng. Nhưng có một sự thực mà nhiều năm nay đã thành thông lệ. Đến mùa thực tập thì sinh viên ở nhà ngủ nướng, xem phim nhưng báo cáo vẫn dài mấy chục trang

Chia sẻ

Bình luận